BKS - Übersetzungsservice
BKS - Übersetzungsservice

Slovenského/ Českého

Všetky preklady zo slovenského/ českého jazyka do jazyka nemeckého a obrátene vyhotovujú výhradne vysokokvalifikovaní odborníci, ktorých úroveň splňuje najvyššie nároky kvality, nielen po stránke jakykovednej, ale aj odbornej. Okrem toho vyzdvihuje našu kvalitu skutočnost, že objednávky z oblasti hospodársko-ekonomickej, techniky a literatúry zohladňujú pri prekladoch jazykové špecifiká a preklady ktoré sú dodatočne preverené odborníkmi týchto fachov – inžiniermi, ekonommi, filológmi.


Pre tlmočnícke zákazky platia hodinové sadzby.

Pri dlhších a časovo nepredvídateľných pojednávaniach a pohovoroch platí sadzba za deň. Tieto sa musia však predom dohodnúť.
K vyhotoveniu zákazky sa pristúpi až potom, keď zákaznik predložil písomnú objednávku.
Rozsah činností

Prekladateľské a tlmočnické práce v následovných odboroch:

 

  • Právo: Rozsudky, zmluvy, dohody, zákony, právnicke posudky a odborno-znalecképosudky.
  • Hospodárstvo/ ekonómia/ obchod:  posudky, obchodné správy, časopisy, brožúry a návody, majetok - jeho riadenie a investicie, prezentácie, trhové rozbory, poistky, podmienky poistenia, štúdie konkrétnych prípadov.
  • Medicina: lekárske posudky, lekárske potvrdenia, prepúšťacie správy, lekársko-psychologické vyšetrenia.
  • Veda: germanistika, slovanská filológia, prirodné vedy
  • Literatúra a tlač
  • Vystavné trhy
  • Strojníctvo a technika
  • Reklamy: webové stránky, brožúry
  • Turistika: katalógy, webové stránky, brožúry

Kontakt

BKS - Übersetzungsservice
Inh. Nijaz Karahodzic

Schneckenhofstr. 35

60596 Frankfurt am Main

 

Tel. + 49 (0) 1799464856

 

Email: 

kontakt@bks-uebersetzungsservice.biz

 

 

 

 

Druckversion | Sitemap
© BKS - Übersetzungsservice