BKS - Übersetzungsservice
BKS - Übersetzungsservice

BOSANSKI JEZIK

Svi prijevodi sa bosanskog na njemački jezik i obratno će biti urađeni od kvalifikovanog, sudski i notarski ovlaštenog osoblja u najkraćem roku – bez obzira radilo se o ličnim dokumentima, ugovoru ili sličnom tekstu.
Za usmeno prevođenje za vrijeme konferencija, seminara ili sastanaka najavite se na vrijeme, kako bi mogli organizovati za Vas najbolje rješenje.

Usluge

Prijevodi i tumačenja u područjima:

 • Jurispudencija: Sudske odluke, ugovori, sporazumi, zakoni, vještački izvještaji
 • Gospodarstvo: Stručni izvještaji, godišnjiizvještaji, časopisi, brošure i priručnici, asset management/investment, prezentacije, tržištneanalize, police, uvijeti osiguranja, studije i empirijska istraživanja
 • Nauka: Germanistika, slavenska filologija, prirodne nauke
 • Literatura i tisak
 • Medicina: medicinski izvještaji/izvješća, certifikati/potvrde
 • Inžinjerstvo i tehnologija
 • Promidžba: webstranice, brošure
 • Turizam: katalozi, webstranice, brošure
 • Svi prateći radovi na sajmovima i izložbamaPrevodilac

jur. ref. Nijaz Karahodžić

Email: kontakt@bks-uebersetzungsservice.biz

 

 

 

 

 • 2009: Sudski i notarski saprisegnut prevodilac od strane Zemaljskog suda u Frankfurtu na Maini za bosanski, hrvatski i srpski jezik sa pravom ovjeravanja dokumenta
 • 2007: Državni stručni prevoditeljski ispit za bosanski, hrvatski i srpski jezik u kombinaciji sa njemačkim jezikom kao jezikom korespondencije na Državnoj saksonskoj agenciji za obrazovanje, Regionalni ured za tumače i prevodioce u Leipzigu      Specijalni ispit: Pravo
 • 2006: Završen studij pravnih nauka na Johann Wolfgang Goethe univerzitetu u Frankfurtu/Main: Diplom-Jurist
 • 1981 - 1993: Osnovna škola i gimnazija u Topuskom (Republika Hrvatska) i Velikoj Kladuši (Bosna i Hercegovina)

Kontakt

BKS - Übersetzungsservice
Inh. Nijaz Karahodzic

Schneckenhofstr. 35

60596 Frankfurt am Main

 

Tel. + 49 (0) 1799464856

 

Email: 

kontakt@bks-uebersetzungsservice.biz

 

 

 

 

Druckversion | Sitemap
© BKS - Übersetzungsservice